VOOR_voorachterlinksrechts300dpi.jpg

Voor, achter, links, rechts – wat bedoel je?

‘Duidt het derde figuurtje in de rij aan. Ga voor de stoel staan. Wie staat tussen het huis en de boom?’ Allemaal opdrachten die met ruimtelijke oriëntatie te maken hebben.

Wat is ruimtelijke oriëntatie? Over dit begrip wordt vaak gesproken, maar het is niet altijd even duidelijk te omvatten. In deze lezing gaan we op zoek naar de ontwikkelingslijn, die start bij kleuters. Je krijgt inzicht in de manier waarop deze ontwikkeling gestimuleerd kan worden. Er worden veel ideeën en oefeningen geleerd om met de kinderen aan de slag te gaan.

Ook wordt er besproken wat de invloed is van de ruimtelijk oriëntatie op het leren lezen en rekenen.

Inhoud theorie:

  • Ontwikkeling van de ruimtelijke oriëntatie
  • Uitleg van diverse observatie-instrumenten
  • Link met lichaamsbesef en lateraliteit
  • Invloed op het leren lezen en rekenen

Inhoud praktijk:

  • Ruimtelijke oriëntatiemoeilijkheden in voorbereidend rekenen: ruimtelijke begrippen, raamfiguren, ....
  • Spelmaterialen ter bevordering van de ruimtelijke oriëntatie
  • Zelf te maken materialen waarmee je aan de slag kan

Doelgroep:

Voor leerkrachten groep 1 en 2 (kleuters) als ook groep 3 en 4.

Datum en locatie:

- Maandag 17 november 2014
- Donderdag 16 april 2015

Duur workshop: van 9u30 tot 16u00

Ontvangst met koffie en thee vanaf 9u00, Dorpstraat 64, 6122 CC Buchten

Lesgever:

Ellen Damiaans – kinderfysiotherapeute en psychomotorisch therapeute. Zij studeerde in 2007 af aan de Katholieke Universiteit Leuven (België). Buiten haar werkzaamheden bij Health & Sports heeft ze een eigen kinder- en jeugdpraktijk te As. Bovendien is zij gastdocente bij de Katholieke Hogeschool Limburg te Diepenbeek.

Kosten:

€ 125 (excl. BTW); koffie en thee bij ontvangst, drank, lunch en cursusmateriaal inbegrepen.

Inschrijving:

Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier tot 3 weken voor aanvang van de cursus. Bij onvoldoende inschrijvingen behouden wij ons het recht voor om uiterlijk 14 dagen voor aanvang de workshop te annuleren.