Voor wie?

De geriatriefysiotherapeut is er voor de (kwetsbare) oudere patiënt die te maken krijgt met klachten en aandoeningen rondom het ouder worden en daarmee gepaard gaande belemmeringen in bewegen. Ook de oudere patiënt met een complexe gezondheidsproblematiek is bij de geriatriefysiotherapeut aan het juiste adres. 

De geriatriefysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en eventuele mantelzorgers. Die informeert hij dan bijvoorbeeld over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.