Wat is neurorevalidatie?


Neurorevalidatie wordt toegepast bij Centraal Neurologische Aandoeningen (CNA) zoals een CVA, Parkinson en MS, maar bijvoorbeeld ook bij dementie.

Bij neurorevalidatie wordt geprobeerd om zoveel mogelijk het zelfstandig functioneren van de patiënt te verbeteren en/of te behouden. Patiënten met een CNA hebben vaak te maken met beperkingen op stoornisniveau, in activiteiten en/of participatieproblemen. Hierdoor is het soms noodzakelijk dat het leven van een patiënt opnieuw ingericht moet worden.

Een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in neurorevalidatie kan daarbij helpen. Die informeert en adviseert over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.