Wat is oncologiefysiotherapie?

De oncologiefysiotherapeut richt zich specifiek op de stoornissen, beperkingen en participatieproblemen bij kankerpatiënten.

Door screening en betere behandelmethoden krijgen kanker en de gevolgen van kanker steeds meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft gevolgen voor het fysieke-, psychische- en sociale welbevinden. De oncologiefysiotherapeut kan hierbij een ondersteunende rol vervullen of als coach in dit proces functioneren.

Direct na de diagnose, tijdens de behandeling of revalidatie en in de palliatieve of terminale fase: oncologiefysiotherapie biedt voordelen voor patiënten in alle behandelfasen.

Klachten kunnen bv. zijn:
• Vermoeidheid
• Pijn
• Lymfoedeem
• Conditieverlies
• Spierzwakte