Hygiëne, routing en 1,5 mtr

10 maart 2020

Hygiëne en het letten op ziekteverschijnselen zijn altijd belangrijke aspecten binnen onze praktijk. Wij zien het als onze taak om extra alert te zijn en maatregelen te nemen die lichamelijk contact beperken of beschermen.

Waarom dit beleid?
Onze doelgroep kan door een verminderde weerstand meer vatbaar zijn voor een (griep)virus. De gevolgen zijn voor hen ook groter. Omdat in onze praktijk deze kwetsbare doelgroep samenkomt (in wachtkamer of oefenzaal) en therapeuten veel contact hebben met patiënten, is de kans op verspreiding van een virus groter.

Wat vragen wij van u?

Bij binnenkomst uw handen te desinfecteren

U te houden aan de regels zoals u die bij binnekomst kunt lezen mbt toegankelijkheid, wachtruimte, routing etc.

Neem een eigen (grote en schone) handdoek mee naar de afspraak.

Wij vragen u direct contact op te nemen met de praktijk indien onderstaande op u van toepassing is. De afspraak wordt telefonisch geannuleerd, de regel dat er 24 uur van tevoren moet worden afgemeld, wordt niet toegepast:

 • U griepverschijnselen heeft met hoesten/benauwdheid
 • U in een besmet gebied bent geweest
 • U met een patiënt in aanraking is geweest bij wie Corona is vastgesteld
 • Er bij u Corona is vastgesteld

Wat kunt u van ons verwachten?
De volgende maatregelen worden door onze therapeuten genomen en vraag uw medewerking waar nodig/mogelijk:

 • Wij verwelkomen u niet met een hand maar met een glimlach achter ons mondkapje. Ook al is dit mondkapje niet verplicht gesteld, wij willen hiermee u het vertrouwen geven dat uw gezondheid onze belangrijkste zorg is in alle opzichten.  
 • Wij wassen onze handen voor én na aanraking, ook desinfecteren wij onze handen met alcohol of desinfectiegel.
 • Wij gebruiken voor iedereen een grote en schone handdoek, zodat u volledig op een handdoek kan liggen bij een behandeling op de behandelbank. Uit praktisch oogpunt vragen wij u wel om deze zelf mee te nemen.
 • Wij reinigen deurklinken, behandelbanken en trainingsapparatuur in de oefenzaal extra.
 • Wij zorgen voor voldoende luchtcirculatie in alle ruimtes.
 • Wij behandelen geen patiënt die aangeeft koorts te hebben.
 • Wanneer wij merken dat u griepverschijnselen met hoesten/benauwdheid vertoont, wordt dit direct besproken en wordt u verwezen naar de huisarts.
 • Wij zorgen daarna voor een goede ontsmetting van de ruimte. Daarvoor is extra tijd tussen behandelingen gepland
 • Ons personeel werkt verspreid verdeeld over de wek op dit moment om geen te grote aantallen cliënten/medewerkers binnen de muren van het centrum te hebben.
 • Heeft een van ons zelf griepverschijnselen met hoesten/benauwdheid, dan voert hij/zij geen behandelingen uit.

Algemene maatregelen
Het RIVM schrijft maatregelen voor om verspreiding van het virus te voorkomen. Deze maatregelen gelden voor alle virussen, het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen:

 • Was de handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes

Aanvullende maatregelen
Wij volgen het nieuws met betrekking tot de actuele ontwikkelingen op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19. Voor eventueel aanvullende maatregelen wordt het advies en/of opdracht van het RIVM gevolgd. De praktijkeigenaar beslist wanneer welke maatregel ingaat. Instructies dienen ten alle tijden en direct na communicatie te worden uitgevoerd.