Jeugdfitness

Jeugdfitness is een uurtje sporten in de fitnessruimte onder begeleiding van een bewegingsdeskundige. Bovendien staat de jeugdfitness onder supervisie van ons kinderfysiotherapeuten-team. De les wordt gestart met een warming-up in spelvorm, daarna sporten de kinderen en jongeren in de fitnessruimte, zowel cardio- als krachttraining, volgens een op het kind aangepast programma. De les wordt afgesloten met een cooling-down in spelvorm.

Voor wie
Jeugdfitness is bedoeld voor kinderen en jongeren van ongeveer 9 tot 18 jaar.

Doel
Het doel is om kinderen en jongeren te stimuleren tot bewegen zowel in een groep als individueel en het verbeteren van hun conditie. Andere doelen kunnen worden gesteld aan de hand van de hulpvraag van ouder en kind.

Intake en evaluatie
Voor dat het kind begint met jeugdfitness zal de kinderfysiotherapeut of bewegingsdeskundige in overleg met ouder en kind doelstellingen formuleren. Er worden tijdens deze intake ook een aantal testen afgenomen, oa. een conditieteste en een aantal krachttesten.
Na 4 maanden sporten wordt er geëvalueerd en de testen herhaald. Op basis hiervan worden er dan nieuwe doelen gesteld.