Kinderteam

Ons kinderteam werkt samen uit één locatie. Allemaal zorgverleners die dagelijks met kinderen werken en die binnen het team de zorg voor het kind afstemmen. 

We zien steeds vaker kinderen die bv. zowel door de kinderfysiotherapeute als de logopediste en de ergotherapeute gezien worden. Dan is het voor ouders wel zo fijn te weten dat de zorg onderling afgestemd wordt en er korte lijnen zijn tussen de zorgverleners die het kind behandelen. 
Bovendien is hierdoor ook de belasting voor het kind goed in de gaten te houden.

TEAM = Together Everyone Achieves More

Team staat voor ‘Together Everyone Achieves More’ of simpelweg ‘samen bereikt iedereen meer’. Volgens deze visie werkt ons kinderteam.
Problemen in de ontwikkeling van het kind zijn vaak geen op zich staande problemen. Deze problemen kunnen zich op meerdere ontwikkelingsgebieden voordoen, zoals fijne motoriek, grove motoriek, spraak- en taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en/of problemen in de opvoeding.
Ligt de hulpvraag op meerdere ontwikkelingsgebieden, dan overlegt het kinderteam hierover om u en uw kind de juiste hulp te kunnen bieden. Dit overleg is tevens noodzakelijk om de begeleiding rondom uw kind zo optimaal mogelijk op elkaar af te kunnen stemmen.

Het kinderteam bestaat uit:

  • Kinderfysiotherapeut
  • Kinderergotherapeut
  • Logopedist
  • Kinder- en jeugdpsycholoog
  • Osteopaat
  • Diëtist
  • Podotherapeut

Wilt u weten of ons kinderteam iets voor uw kind is? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.