KnieXpert


Ingrid Diederen van Health & Sports maakt deel uit van de expertisegroep KnieXpert Zuyd.

De expertisegroep KnieXpert Zuyd wordt gevormd door de kniespecialisten van het samenwerkingsverband FysioPartners Zuyd. De uitvoerende fysiotherapeuten zijn sportfysiotherapeuten met ervaring op het gebied van knierevalidatie.Deze expertisegroep werkt met behandelprotocollen opgesteld voor de revalidatie van een aantal veel voorkomende knieletsels:

  • letsels van de voorste en achterste kruisband (VKB en AKB)
  • letsels van de binnen- en buitenband (collateraal letsels: MCL en LCL)
  • meniscusletsels
  • letsels van of rond de knieschijf (patello-femorale pijnklachten)

De behandelprotocollen zijn samengesteld op basis van de huidige wetenschappelijke kennis in combinatie met de praktijk-ervaringskennis van de therapeuten zelf. De fysiotherapeuten van KnieXpert Zuyd werken samen met orthopeden en sportartsen. Via korte communicatielijnen wordt snel en efficiënt overleg gevoerd worden met de artsen over eventuele nadere diagnostiek en kan er, indien nodig, op korte termijn een afspraak worden geregeld voor een consult.

Meerwaarde van KnieXpert Zuyd

  • adequate, efficiënte en dus kwalitatief goede zorg voor de patiënt
  • goede samenwerking met orthopeden en sportartsen waardoor, indien nodig, doorverwijzing op korte termijn mogelijk is
  • de deelnemende fysiotherapeuten hebben periodiek intercollegiaal overleg. Tijdens dit overleg kunnen complexe gevallen worden besproken waardoor van meerdere kanten input kan worden gegeven over een adequate therapiestrategie
  • aangezien de deelnemende fysiotherapeuten allen sportfysiotherapeuten zijn met kennis van zaken over wat specifiek, fysiek gevraagd wordt bij de diverse sporten, zal er ook gericht sportspecifiek gerevalideerd kunnen worden (zowel in de therapiezaal als ook op het sportveld). Dit is met name belangrijk om in de laatste revalidatiefase een veilige overgang te bewerkstelligen vanuit de therapiesetting naar het hervatten van training bij de eigen sportclub en uiteindelijk naar het weer spelen van wedstrijden. Dus: begeleiding van start tot finish: tot het moment dat de sporter weer volledig terug is op wedstrijdniveau.