Voor wie?

KnieXpert Zuyd is in principe bedoeld voor iedere kniepatiënt uit van de genoemde letselcategorieën. Vooral voor de sporter is de toegevoegde waarde groot. Sporters willen zo snel mogelijk maar ook verantwoord terugkeren op het sportveld en zijn dus gebaat is bij snelle diagnostiek en adequate revalidatie tot en met moment van wedstrijdhervatting.