Werkwijze

Een indruk krijgen van de werkwijze?

  • U meldt zich aan bij Health & Sports
  • U geeft aan dat u een afspraak wenst bij de KnieXpert-fysiotherapeut (Ingrid van Diederen)
  • U krijgt binnen 48 uur na aanmelding een afspraak bij de KnieXpert-fysiotherapeut
  • U heeft hiervoor GEEN verwijzing nodig van een arts
  • De KnieXpert-fysiotherapeut zal u onderzoeken, een diagnose stellen en het behandelplan met u bespreken
  • Indien de fysiotherapeut dit nodig acht kan hij, met uw toestemming, ruggespraak houden met orthopeed of sportarts
  • Als uit het onderzoek geconstateerd wordt dat fysiotherapie inderdaad geïndiceerd is, wordt uw revalidatie gestart onder leiding van de KnieXpert-fysiotherapeut