Algemeen

Bewegen heeft een positief effect op de gezondheid in het algemeen, alsook bij mensen met Diabetes Mellitus (DM) type II. De lange termijn effecten van regelmatig bewegen op DM type II zijn:

 • Verbeterde handhaving van het gewenste bloedglucosegehalte (naast dieet en medicatie)
 • Verbeterde glucosetolerantie
 • Verbetering van de insulinegevoeligheid (waardoor minder medicatienodig)
 • Gunstig effect op het lichaamsgewicht en het vetpercentage (hierdoor
  kan ook de insulinegevoeligheid indirect verbeteren waardoor minder
  medicatienodig is)
 • Gunstig effect op de bloeddruk
 • Vermindering van het risico op hart- en vaatziekten
 • Vermindering van de concentratie vetten in het bloed (zoals cholesterol)
 • Verbetering algemeen welbevinden, kwaliteit van leven en fitheidgevoel
 • Vergroting van de botdichtheid

Intake

In de eerste week zal de intake plaatsvinden. Tijdens deze intake wordt een vragenlijst met u besproken, worden samen met u doelen opgesteld en krijgt u een aantal sporttesten. De intake duurt ongeveer een uur. Naast de individuele intake zal er een informatieve bijeenkomst gehouden worden, waarin meer uitleg gegeven wordt over de aandoening waarvoor u komt sporten.

Sport- en evaluatiemomenten

De eerste 4 weken gaat u intensief aan de slag met uw nieuwe doelen; 3x per week komt u sporten in de fitness. In week 4 vindt tevens een korte evaluatie plaats, waarop de intensiteit van het sporten de 4 daaropvolgende weken wordt afgebouwd naar 2x per week. Vervolgens is er in week 9 weer een evaluatiemoment, om het sporten uiteindelijk in de laatste 4 weken nog verder af te bouwen, naar slechts 1x per week.

Eindevaluatie

Na 12 weken sporten wordt de eindevaluatie met u gedaan. Hierbij worden opnieuw dezelfde metingen als bij de intake gedaan. We kunnen dan goed zien of we vooruitgang hebben geboekt in de afgelopen periode. Na het beweegprogramma is het de bedoeling het sporten zelf op te pakken. Dat kan ofwel bij ons in de praktijk (u heeft de keuze uit fitness, groepslessen of een combinatie hiervan), ofwel elders.