Vergoeding & tarieven

Ergotherapie zit in de basisverzekering en wordt voor maximaal 10 uur per jaar door alle zorgverzekeringen vergoed. Sommige verzekeringen vergoeden meer. De polis van uw zorgverzekeraar geeft u op dit gebied meer inzicht.


Ook een aanvraag voor mantelzorgers of advies aan de thuiszorg kan door de zorgverzekeraar vergoed worden. Bij volwassenen dient er rekening gehouden te worden met het eigen risico dat door de zorgverzekering is vastgesteld. Ten aanzien van vergoeding van verschillende hulpmiddelen en voorzieningen, kunnen wij u adviseren.

NB. Wanneer afspraken niet tijdig (24 uur van te voren) worden afgemeld zullen wij deze behandeling bij u in rekening brengen.