Missie

Health & Sports, Fysiotherapie Kessel wil zich in de regio als fysio-en ergotherapiepraktijk onderscheiden door het leveren van gespecialiseerde fysio-en ergotherapeutische zorg van hoge kwaliteit, waarbij ook de relatie fysiotherapeut/ergotherapeut-patiënt en het thuis voelen van de patiënt binnen de praktijk belangrijke pijlers zijn.
In de komende vijf jaar (2018-2022) wil Health & Sports zich in ieder geval ontwikkeld hebben als specialist op het gebied van neurorevalidatie en handtherapie. In diezelfde vijf jaar zal Health & Sports zich nadrukkelijk onderscheiden in service en persoonlijke benadering richting klant en patiënt.


Visie

Wij leveren deze zorg door:

  • Goede communicatie met verwijzers en andere zorgverleners betrokken in het zorgtraject van een patiënt. Dit betekent voor ons dat o.a. korte lijnen met verwijzers en zorgverleners belangrijk zijn.
  • Werken volgens behandelprotocollen die opgesteld zijn of worden in samenwerking met verwijzers en andere zorgverleners.
  • Verdere uitbreiding van de specialisatie van de therapeuten in de desbetreffende vakgebieden.
  • In te spelen op de prominente rol die zelfredzaamheid inneemt in het nieuwe zorglandschap en daarmee is coaching van onze klanten voor ons van belang.
  • Patiënten hebben hun eigen fysiotherapeut tot wie ze zich kunnen wenden tot wie ze zich kunnen wenden bij vragen, op tijden dat het minder goed met hun gaat, die hun motiveert, maar ook overwinningen met hun “viert”.
  • Laagdrempelig te zijn. De “emotionele beleving” van de zorg is van ons van groot belang. Dit betekent dat wij service en onze maatschappelijke functie naar onze klanten heel belangrijk vinden en dit ook willen uitdragen. Goede bereikbaarheid van het centrum in al zijn vormen, goede contacten met verenigingen, bereidheid om tot het uiterste te gaan voor patiënt, zijn enkele zaken die daarin voor ons van belang zijn.
  • Health & Sports probeert kwaliteit verder uit te breiden door mee te werken aan netwerken (zoals bijvoorbeeld Wittemeer) alsook projecten, die de kennis van de praktijk en de werkzame fysiotherapeuten in het bijzonder kunnen uitbreiden.