Wat kan ergotherapie voor u betekenen?

Een ergotherapeut helpt en ondersteunt bij het zelfstandig blijven uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voor de meeste mensen zijn deze dagelijkse handelingen vanzelfsprekend. Wanneer er een ingrijpende gebeurtenis plaatsvindt of door een ziekte/aandoening, is dit niet meer zo vanzelfsprekend. Een ergotherapeut kan u hierbij ondersteunen.
De ergotherapeut kijkt altijd naar mogelijkheden en kansen en brengt samen met u in kaart welke handelingen u op een dag uitvoert. Er zal bekeken worden welke mogelijkheden u hebt om weer zelfstandig te kunnen functioneren. 


Een ergotherapeut kan ondersteunen in de volgende situaties:

• Het uitvoeren van hobby’s (bijv. tuinieren);
• Het uitvoeren van activiteiten rondom zelfzorg (bijv. wassen en aankleden);
• Het aanpassen van de omgeving (bijv. hulpmiddelen);
• Het adviseren over hulpmiddelen (bijv. aantrekhulp steunkousen);
• Het verplaatsen binnen/buitenshuis (bijv. rolstoel, scootmobiel, trippelstoel);
• Het uitvoeren van huishoudelijke taken (bijv. koken, boodschappen doen);
• Het adviseren of begeleiden van u of uw mantelzorger.

Het is tijdens de behandeling belangrijk om iemand in zijn eigen omgeving te zien handelen. Een ergotherapeut kan hierbij handvaten aanreiken om dagelijkse activiteiten weer zelfstandig te kunnen uitvoeren.
Bij de behandeling staat de hulpvraag van de cliënt altijd voorop en wordt er naar het best haalbare resultaat gestreefd. De behandeling van een ergotherapeut kan bestaan uit training van dagelijkse activiteiten, advisering over hulpmiddelen en woningaanpassingen of coaching.