Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) / Landelijke Database Kwaliteit (LDK)

U heeft, via uw fysiotherapeut, toestemming gegeven voor gebruik en opname van enkele behandelgegevens in de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) en de Landelijke Database Kwaliteit (LDK). Daarmee helpt u direct mee aan constante verbetering van fysiotherapeutische zorg. Hieronder kunt u meer informatie vinden over de LDF.

1. Welke gegevens worden gebruikt?

Uw naam en contactinformatie zijn niet relevant voor ons onderzoek naar de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg. Deze gegevens worden dan ook niet doorgegeven aan de LDF of LDK. De gegevens die wel van belang zijn worden dus geanonimiseerd doorgegeven. Uw privacy blijft hiermee gewaarborgd. De gegevens die we verzamelen zijn:

  • Geboortejaar
  • Geslacht
  • Zorgverzekeraarscode (UZOVI)
  • Behandelgegevens (o.a. klacht waarvoor u wordt behandeld, de soort behandeling en de tijdsduur van de behandeling)


2. Waarom zijn deze gegevens belangrijk?

Uw fysiotherapeut wil altijd optimale zorg leveren. Om te bepalen wat de effectiviteit van zijn behandelingen is, worden bovengenoemde gegevens gebruikt om vergelijkingen te maken met landelijke gemiddelden. Op basis van deze vergelijking bepaalt uw fysiotherapeut welke verbeteringen mogelijk zijn. Deze verbeteringen resulteren in hogere kwaliteit van de zorg die hij aan u levert.

3. Hoe werkt het?

Uw fysiotherapeut houdt een elektronisch patientendossier (EPD) van u bij. In uw dossier staat bijvoorbeeld wat uw medische klacht is, hoe en wanneer u behandeld wordt en de voortgang van uw behandeling. Alleen u en uw behandelend fysiotherapeut hebben toegang tot dit dossier.
Als u, via uw fysiotherapeut, toestemming geeft worden uit uw dossier enkele gegevens (zie punt 1) verzameld. Deze gegevens worden verstuurd naar de LDF en LDK van het KNGF en stichting Keurmerk Fysiotherapie. Deze gegevens worden door onderzoekers van IQ Healthcare gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van fysiotherapeutische behandelingen.

4. Welke partijen zijn betrokken?

De LDF en LDK zijn beveiligde databases. Onbevoegden hebben geen toegang tot deze database. De partijen die toegang hebben tot de LDF en LDK zijn:

  • Mediquest (http://home.mediquest.nl/) zorgt, in opdracht van het KNGF, voor de verzameling van de gegevens.
  • IQ Healthcare (http://www.iqhealthcare.nl/nl/) om het wetenschappelijk onderzoek uit te voeren in opdracht van KNGF en heeft daarom toegang tot de gegevens uit de LDF.
  • De beroepsvereniging voor fysiotherapeuten KNGF (https://www.kngf.nl/ ) is eigenaar van de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) en van de gegevens die hierin staan. IQ Healthcare en Mediquest zijn gerenommeerde en betrouwbare partijen. Het KNGF heeft de afspraken, conform de Wet Verordening Gegevensbescherming (AVG), met deze partijen in overeenkomsten vastgelegd.
  • Stichting Keurmerk Fysiotherapie.


5. Hoe veilig zijn de gegevens?

Omdat geen persoonsgegevens worden verzameld is uw anonimiteit gewaarborgd.

6. Intrekken van de toestemming

Mocht u uw toestemming voor het verstrekken van gegevens willen intrekken, dan kunt u dit aangeven bij uw fysiotherapeut.

7. Heeft u vragen?

Stel deze gerust aan uw fysiotherapeut. Hij of zij kan uw vragen beantwoorden. 

Door mee te doen draagt u bij aan de voortdurende verbetering van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg en zijn alle fysiotherapeuten en hun patienten u enorm dankbaar!