10-weken-programma


Om inzicht te krijgen in de gezondheidstoestand en het leefpatroon van de deelnemer start dit programma met een persoonlijke intake. In deze intake krijgen wij inzicht in uw dagelijkse activiteiten, uw leefstijl en eventuele gezondheidsproblemen.

De intake bestaat zowel uit het invullen van een vragenlijst die samen met de fysiotherapeut doorgenomen wordt, als een aantal testen (oa. conditie). Aan de hand van de intake wordt er een persoonlijk programma voor u opgesteld als ook een persoonlijk doel bepaald.

Vervolgens komt u gedurende 10 weken, twee keer per week op vaste tijden bij ons trainen ("fitnessen"). Tijdens deze trainingen volgt u uw persoonlijke programma en is er een vaste begeleider (fysiotherapeut) aanwezig. Aan het einde van de 10 weken wordt er geëvalueerd en zullen de testen opnieuw afgenomen worden.

Na afsluiting van het 10-weken-programma heeft u de keuze om verder te blijven trainen binnen de begeleide fitness.