Zorgaanbod

Uw gezondheid, onze zorg.

Kinderfysiotherapie

Wat is kinderfysiotherapie?

Wat is kinderfysiotherapie?
Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gericht op het observeren, onderzoeken en behandelen van het in zijn ontwikkeling bedreigde kind in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Kinderfysiotherapie kan deze kinderen helpen om zich op motorisch vlak zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. De kinderfysiotherapeut geeft ook voorlichting en advies aan ouders.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?
De meeste kinderen ontwikkelen hun zintuigen en motoriek vanzelf, maar bij sommige kinderen is ondersteuning gewenst. Tijdens de behandeling worden motorische ontwikkelingsmogelijkheden vergroot zodat het kind beter kan functioneren in zijn omgeving. Functioneel oefenen speelt daarbij een belangrijke rol, op een speelse manier in een kindvriendelijke omgeving. Verschillende oefenmaterialen nodigen het kind uit om plezier te hebben in bewegen en zo bepaalde motorische functies te oefenen.
Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit houdings –en speladviezen aan de ouders. Ouders kunnen op die manier de behandeling bij de dagelijkse verzorging betrekken. Kinderen van 0 tot 2 jaar worden aan huis behandeld, evenals kinderen met een ernstige handicap.

Vergoeding
Zowel met verwijsbrief als zonder verwijsbrief kan men naar een kinderfysiotherapeut gaan. De eerste 18 behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar, verdere vergoeding is afhankelijk van de aanvullende zorgverzekering.

Voor wie?

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden. Dat kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak: als kinderen lichamelijk onhandig zijn, worden ze bij sport en spel vaak buitengesloten.

Vergoedingen & Tarieven

Zowel met verwijsbrief als zonder verwijsbrief kan men naar een kinderfysiotherapeut gaan. De eerste 18 behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar, verdere vergoeding is afhankelijk van de aanvullende zorgverzekering.

Voor een aantal chronische indicaties, bv. na een operatie, na een breuk, wordt de fysiotherapeutische behandeling vanaf de 21e behandeling vergoed uit uw basisverzekering. Wenst u hierover meer info? Klik hier.

Health & Sports heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars in Nederland. Dit betekent dat wij uw behandelingen direct kunnen declareren bij uw verzekeraar ( mits u verzekerd bent).

Indien u niet (aanvullend) verzekerd bent, gelden onze praktijktarieven:

Intake en onderzoek € 49,50
Zitting kinderfysiotherapie € 49,50
Zitting kinderfysiotherapie aan huis € 64,50
Let op: voor behandelingen aan huis heeft u ALTIJD een verwijzing van uw (huis)arts nodig!

Dienstverlenende fysiotherapeut

Dorien Niemans

Praktijkhouder, Fysiotherapeut Handtherapeut, Dry Needling

Gratis inloopspreekuur

Gratis pijnadvies tijdens ons gratis inloopspreekuur zonder doorverwijzing van uw arts. Bekijk ons gratis inloopspreekuur

gratis inloopspreekuur health & sports

Gratis inloopspreekuur bij een fysiotherapeut zonder verwijzing van een arts

Loop je al een tijdje rond met vragen over een pijn of heb je behoefte aan het advies van een fysiotherapeut? bekijk ons gratis inloopspreekuur.