Over ons

Uw gezondheid, onze zorg.

Rots en Water

Kinderen kennen, zoals ieder mens, momenten van onzekerheid, angst, frustratie, boosheid en verdriet. In de weerbaarheidstraining ontwikkelt het kind zelfvertrouwen en leert op een effectieve manier omgaan met deze gevoelens.
Jezelf beter leren kennen, sterker in je schoenen staan, weerbaarder worden, je emoties beter onder controle houden, met zelfvertrouwen de ander tegemoet treden.

De bouwstenen van het Rots & Water programma zijn zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen.

Er is aandacht voor de thema’s: veiligheid, assertiviteit, communicatie en het vinden van een eigen weg (innerlijk kompas) dat met anderen verbindt en richting geeft (solidariteit en spiritualiteit).

Cursussen Rots & Water starten regelmatig.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u telefonisch contact opnemen met Steffi Hilkens, Bewegingsdeskundige en gecertificeerd Rots & Water trainster of via het contactformulier.

Voor wie?
Rots & Water-trainingen worden binnen ons centrum voor kinderen uit het reguliere basisonderwijs met o.a.:

  • faalangst
  • weinig weerbaarheid
  • sociaal-emotionele problemen
  • moeite met het maken en onderhouden van contacten
  • agressief gedrag
  • negatief zelfbeeld
  • pesten of gepest worden

Er zijn 2 verschillende leeftijdsgroepen te onderscheiden: 6-8 jaar en 9-12 jaar oud.

Vergoedingen & Tarieven

Iedereen heeft recht op twee paar kousen per twaalf maanden. Vergoeding van steunkousen valt onder de basisverzekering. Dit betekent dat iedereen, indien noodzakelijk, recht heeft op twee paar steunkousen per twaalf maanden en deze ook vergoed krijgt. Let wel op, wanneer het eigen risico nog niet (geheel) op is zult u een rekening ontvangen van uw zorgverzekering.

Nadat u het eerste paar heeft ontvangen dient u deze zes weken te dragen. Heeft u geen klachten, dan kan een identiek tweede paar worden besteld. Zijn er toch nog wat aanpassingen nodig, dan kan dat uiteraard ook en zullen deze aanpassingen in het tweede paar verwerkt worden.

Afhankelijk van uw zorgverzekering wordt er tevens één aantrekhulpmiddel per 24 maanden vergoed.

Wij bestellen de kousen onder de parapluconstructie van Fysiotek B.V., wat inhoudt dat Fysiotek de declaratie indient bij uw zorgverzekeraar en niet wij als Health & Sports. Mocht u dus vragen hebben over ons contract en of u de kousen wel of niet vergoed krijgt, dient u de naam van Fysiotek te noemen om de juiste informatie te verkrijgen.

Gratis inloopspreekuur

Gratis pijnadvies tijdens ons gratis inloopspreekuur zonder doorverwijzing van uw arts. Bekijk ons gratis inloopspreekuur

gratis inloopspreekuur health & sports

Gratis inloopspreekuur bij een fysiotherapeut zonder verwijzing van een arts

Loop je al een tijdje rond met vragen over een pijn of heb je behoefte aan het advies van een fysiotherapeut? bekijk ons gratis inloopspreekuur.